Kare Kara Lojistik- Logo

Sigorta ve Aracılık Hizmeti

Sigorta ve Aracılık Hizmeti

Taşımacılıkta sigorta ve aracılık hizmeti, yüklerin güvenli ve sorunsuz bir şekilde taşınmasını sağlayan önemli hususlardır. Sigorta, taşıma sürecinde meydana gelebilecek riskleri en aza indirmek ve taşıma maliyetlerini güvence altına almak için önemli bir unsurdur. Aracılık hizmeti ise taşımacılık sürecinde taraflar arasında iletişimi sağlayarak güvenilir ve etkin bir taşıma sürecinin gerçekleşmesine yardımcı olmaktadır.

Sigorta ve Aracılık Hizmeti Nedir?

Taşımacılıkta sigorta hizmeti, taşınan yüklerin çeşitli tehlikelere karşı korunması için tercih edilmektedir. Tehlikeler arasında kaza, hırsızlık, yangın, doğal afetler gibi durumlar yer almaktadır. Sigorta, taşıma sürecinde oluşabilecek maddi kayıpların telafi edilmesini sağlamakta ve taraflara güvence sunmaktadır. Özellikle uluslararası taşımacılıkta sigorta, farklı ülkelerin yasal düzenlemelerine uygun olarak yapılır. Deniz, hava, kara ya da demiryolu taşımacılığında her türlü taşıma için sigorta poliçeleri düzenlenmektedir. Sigorta; yük sahibi, taşıyıcı ve diğer ilgili taraflar arasındaki anlaşmazlıkların çözülmesinde de önemli bir rol oynamaktadır.

Taşımacılıkta aracılık hizmeti ise taşıma sürecinin düzenli ve hatasız bir şekilde yürütülmesini sağlayan bir görev fonksiyonu üstlenmektedir. Aracılar, yük sahipleri ile taşıyıcılar arasında köprü görevi görürler. Taşıma sürecinin her aşamasında destek sunarlar. Aracılar; taşıma ihtiyaçlarına uygun taşıyıcıları bulur, fiyatları karşılaştırır ve müşteriler için en uygun seçenekleri belirlerler. Aynı zamanda taşıma sürecindeki belgeleme işlemlerini yönetir, lojistik operasyonları koordine eder ve taşıma sürecinin takibini yaparlar. Bu sayede müşterilerin taşıma süreciyle ilgili herhangi bir sorunu aracılar vasıtasıyla çözüme kavuşturulabilmektedir. Aracılık hizmeti, lojistik sektöründe uzmanlık ve deneyim gerektiren bir alandır. Taşıma sürecinin verimli ve emin bir şekilde yönetilmesi, aracıların sağladığı katma değerle mümkün olmaktadır.

Sigorta ve aracılık hizmeti sağlayan Kare Kare Lojistik ile ürünleriniz her daim güvende olur. Meydana gelebilecek ekstra durumlarda herhangi bir zarar anında karşılanır.

Taşımacılıkta Sigorta Türleri Nelerdir?

Nakliyat sigortaları, taşınan yükün türüne ve taşıma sürecinin niteliğine göre çeşitlilik gösterir. Sigorta türleri, taşıma esnasında oluşabilecek çeşitli risklere karşı koruma sağlamakta ve işletmeler ile bireyler için önemli bir güvence unsuru oluşturmaktadır.

 • Emtia Nakliyat Sigortası

Emtia nakliyat sigortası; kara, deniz, hava ya da deniz yoluyla yapılan taşımalar sırasında meydana gelebilecek kazalar ve kayıplara karşı koruma sağlayan temel bir sigorta çeşididir. Emtia sigortası; tam ziya, dar teminat ve geniş teminat olmak üzere üç alt kategoriye ayrılmaktadır.

Tam ziya teminatı, taşıma sürecinde kullanılan araç ve taşınan ürünleri kapsar. Dar teminat, nakil aracının kaza yapması sonucu oluşan zararları karşılar. Geniş teminat ise poliçede belirtilen istisnalar dışındaki tüm zararları teminat altına almaktadır.

 • Navlun Sigortası

Nakliyede navlun sigortası, taşıma şirketinin hatasından kaynaklanan zararları kapsamaktadır. Eğer taşıma şirketi hatalı davranışlar sergilerse navlun sigortası, eşyanın zararlarını karşılar.

 • Kıymet Nakliyatı Sigortası

Taşımacılıkta kıymet nakliyatı sigortası; para, mücevher ve diğer değerli eşyaların transferinde kullanılan bir sigorta çeşididir. Sigorta, eşyanın alındığı noktadan varış noktasına teslim edilene kadar geçen süre içinde oluşabilecek hasarları ve kayıpları dahil eder. Ayrıca soygun ve gasp gibi durumlar da kıymet nakliyatı sigortası kapsamında değerlendirmeye alınmaktadır.

 • Sorumluluk Sigortaları

Sorumluluk sigortaları da nakliyat sigortası çerçevesinde değerlendirilir. Sorumluluk sigortaları kapsamında değerlendirilen türler ise şöyledir:

 1. Depocu yasal sorumluluk sigortası
 2. Yurt içi nakliyeci sorumluluk sigortası
 3. Marina işletmeciliği mali sorumluluk sigortası
 4. Nakliye aracılığı sorumluluk (FFL) sigortası
 5. Tersane işletmeciliği mali sorumluluk sigortası
 6. Liman işletmeciliği mali sorumluluk sigortası
 7. Uluslararası karayolu taşıyıcı sorumluluk sigortası

Çeşitli alanda tercih edilen bu sigortalar, taşımacılık sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin ve müşterilerine risklerini azaltmaya yönelik olarak hayata geçirilmiştir.

Nakliyat Sigortası Genel Şartları

Nakliyat sigortası şartlarına göre poliçe kapsamına alınan ve değerlendirilmeyen birtakım durumlar mevcuttur. Sigorta; gemi batması, fırtına, karaya vurma gibi olumsuz durumlara karşı güvence sağlamaktadır. Ayrıca gemi yangınları ve eşya taşınması sırasında meydana gelen kazalar da poliçe teminatı altındadır. Sigorta kapsamına alınan tüm ürünler, alıkoyma gibi risklere karşı korunur. Ancak harp, iç savaş gibi belirli koşullarda poliçe kapsamında değişiklikler olabilmektedir.

Grev, halk hareketleri ve kargaşadan kaynaklanan eşya kaybı ve hasarlar da poliçe kapsamındadır. Bununla birlikte yağmur suyu, ambar içindeki nem, paslanma gibi durumlar poliçe kapsamında değildir. Kaçakçılık ve yasak eşyaların taşınması da sigorta kapsamına alınmaz. Paketleme hatası nedeniyle meydana gelen dağılmaların sonucu olan kazalar da poliçe kapsamında değildir. Bu nedenle sigorta ve aracılık hizmeti genel şartları çerçevesinde belirli durumlar poliçe teminatları arasında yer alırken bazı durumlar ise dışarıda tutulur.

Kare Kare Lojistik ile Sigorta ve Aracılık Hizmeti

Sigorta ve aracılık hizmeti sağlayan Kare Kare Lojistik, Türk sermayesiyle 2004 yılında kurulmuş ve sektöründe sağlam bir konum elde etmiştir. Şirket, başlangıcından bugüne kadar sürekli büyümeyi hedeflemiş ve bu hedef doğrultusunda çalışanlarıyla birlikte sağlam bir takım oluşturmuştur. Müşteri memnuniyetini esas alarak kesintisiz bir şekilde çalışmalarını sürdüren Kare Kare Lojistik, sigorta ve aracılık hizmeti alanında güvenilir bir çözüm ortağıdır. Firma, elementer sigorta alanında faaliyet göstermekte olup hayat dışı tüm sigortaları bünyesine dahil etmektedir. Bu kapsamda müşterilerine geniş bir alanda sigorta hizmetleri sunmaktadır. Kare Kare Lojistik, nakliye alanında yük sigortası, taşıma sigortası, taşıt sigortası, kompleks ve bina sigortası gibi pek çok alanda sigorta hizmeti vermektedir.

Şirketin işleyiş ve çalışma modelleri, müşterilerine en iyi hizmeti sağlamak üzerine odaklanmıştır. Başarılı kadrosu ve sektördeki deneyimiyle Kare Kare Lojistik, müşterilerinin taleplerine uygun çözümler üretmektedir. Şeffaf ve güvenilir bir hizmet anlayışıyla hareket eden firma, müşterilerine en uygun sigorta poliçelerini sunmakta ve süreçlerin her aşamasında destek sağlamaktadır. Kare Kare Lojistik, sektöründe öncü bir konuma sahip olmanın yanı sıra müşteri odaklı yaklaşımı da sahiptir. Sektöre yenilikçi bakış açısıyla yaklaşan firma, sürekli olarak müşteri memnuniyetini artırmak ve beklentileri karşılamak için inovatif hizmetler vermektedir. Bu doğrultuda her geçen gün kendini geliştiren Kare Kare Lojistik, sigorta ve aracılık hizmeti alanında liderliğini sürdürmeye devam etmektedir.

Sigorta ve Aracılık Hizmeti Fiyatları

Sigorta, taşımacılık işlemlerinde olası risklere karşı korunmayı sağlayan önemli bir husustur. Nakliye sırasında malzemelerin yolda, denizde, havada hasar görmesi ya da kaybolması gibi beklenmedik durumlarla karşılaşılabilir. Bu tür durumlar işletmeler için ciddi mali kayıplara neden olur. Sigorta, bu riskleri ortadan kaldırmak ve işletmelerin güvenliğini sağlamak için önemli bir güvence sağlamaktadır. Sigorta fiyatları, pek çok etkene bağlı olarak değişiklik gösterir. Faktörler arasında taşınan malzemelerin değeri, mesafe ve güvenlik önlemleri yer alır.

Her işletmenin ihtiyaçları farklı olduğu için sigorta şirketleri özelleştirilmiş poliçeler sunmakta ve fiyatlandırma özel ihtiyaçlara göre belirlenmektedir. Ayrıca taşımacılık işlemlerinde aracılık hizmetleri de önemli bir role sahiptir. Taşımacılıkta aracılık, işletmelerin taşıma süreçlerini yönetmesine yardımcı olmaktadır. Planlama, gümrük işlemleri ve taşıma rotalarının belirlenmesi gibi pek çok hizmet aracılık yoluyla sunulmaktadır. İşletmelerin taşıma süreçlerini daha verimli bir şekilde yönetmelerine şans tanır. Sigorta ve aracılık hizmeti sağlayan Kare Kara Lojistik ile atılan her adım güvende olur. Sigorta ve aracılık hizmeti için en uygun fiyatları öğrenmek için firma ile bugün iletişime geçin ve ayrıcalıkları keşfedin!